Vision WaterCare

Mission 

 • Vores mission er , at levere udstyr og viden til behandling af vand på markedets til enhver tid ypperste niveau. 
 • Vores virke skal bidrage til en ansvarlig og bæredygtig udvikling i behandling af vand og dets brug i samfundet som helhed.
 • Vi skal aktivt bidrage til at opfylde de 17 verdensmål.

Værdier

 • Faglig Stolthed :

  Vores produkter bygger på nyeste viden, og produceres altid i robuste og testede materialer for at sikre en vedholdende og sikker drift hos vores kunder. Vores medarbejdere videreuddannes løbende for at være forkant med produkter og underliggende teknologi og afspejler sig altid i vores on-site service.

 • Ærlighed :

  Vi holder altid hvad vi lover. Vi sørger løbende for at holde vores kunder informeret omkring forhold, som har betydning for dem, og som bedst muligt sikrer kundernes egen planlægning og drift.

 • Respekt:

  Vi respekterer altid hinandens holdninger og hinandens arbejde, i samarbejdet med vores kunder, og blandt alle medarbejdere på tværs af vores virksomhed.   

 • Loyalitet:

  Vi tror på os selv, på vores kunder og på vores fælles relationer. Vi udviser altid tillid i vores relationer og sikrer dermed det bedst mulige samarbejde med alle.  

Vision

 • Vores vision er, at være anerkendt og respekteret som den mest vidende leverandør af udstyr og service til behandling af vand.

 • Vi vil konstant være teknologisk på forkant, og således altid forventningsafstemt med vores kunder og med samfundets behov og krav.

 • Vores kunder er derfor stolte af samarbejdet med os, ligesom vi er tilgængelige for alle kunder, hvor vand og dets beskaffenhed er afgørende for deres forretning.

Kompetencer

 • Dokumenteret kvalitet :

  Vi leverer udelukkende på dokumenteret viden. Vores kvalitetssikringsprogram sikrer at alle produkter, som tilgår vores kunder, er testet på sine egenskaber og på sin materialekvalitet.

 • Specialiseret viden :

  Vi udvikler løbende vores faglige viden og prioriterer betydelig innovation, så vores produkter og ydelser konstant er forrest på virkning og på mindst muligt miljøaftryk. 

 • Service :

  Vores serviceydelser bygger på omfattende erfaring fra anlæg i drift og tilpasses løbende til den nyeste viden, både fra egen udvikling og innovation, og fra internationale, tekniske fora. Vores servicefolk sikres altid den optimale viden, uddannelse og erfaring i deres arbejde.

 • Planlægning :

  Vi optimerer hele tiden vores interne procedurer og retningslinjer for at sikre den bedst mulige planlægning af vores arbejde. Derigennem opnås et rettidigt og gnidningsfrit samarbejde med vores kunder, så aftaler gensidigt kan holdes.